Disclaimer

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RunAndreaRun.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RunAndreaRun.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Inspireer ik je en wil je mensen naar mijn site verwijzen, dan mag je zeker een direct link naar mijn blogs in jouw teksten opnemen. Wil je een foto van me gebruiken, vraag me dan eerst even naar de voorwaarden. Publiceren van onder copyrights rustend materiaal dient te allen tijde met naamsvermelding plaats te vinden.

#spon

Ik werk regelmatig samen met diverse bedrijven en vanuit de Nederlandse Reclame Code ben ik als media verplicht om hier melding van te maken. Een samenwerking kan verschillende vormen hebben, zoals een review over een product dat ik voor mijn site heb mogen testen, een winactie voor een event, of een betaalde samenwerking. Indien dit het geval is dan staat onderaan het blog dat het een samenwerking betreft.
Overigens ga ik alleen samenwerkingen aan met bedrijven die iets toevoegen aan mijn site, voor jou als lezer interessant zijn, of als ik daadwerkelijk achter het product sta en je er graag kennis mee laat maken.

Reacties

Superleuk als je contact met me opneemt of op mijn blogs of foto’s reageert. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar het kan gebeuren dat er een berichtje doorheen schiet en ik je reactie mis. Als het je te lang duurt voordat je antwoord van me hebt, of heb je een dringende vraag? Stuur me dan even een mailtje.

Waar ik alleen niet op zit te wachten is ongevraagde promotie van jezelf, reacties die niet aansluiten bij het onderwerp, spam en haatberichten. Deze berichten worden door mij verwijderd.

Foutje, bedankt!

Ik ben niet Super Woman en maak ook wel eens fouten. Heb je een storende schrijf- of stijlfout gevonden, of praat ik regelrechte onzin? Laat het even weten in een mailtje met een direct link of printscreen erbij. Dan pas ik het zo snel mogelijk aan.

De teksten die ik schrijf zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen en mening. Je mag het uiteraard knetterhard met me oneens zijn en dit mag je me ook best laten weten, mits op een respectvolle manier. En graag onderbouwd, want zo kan ik er wat van leren en als ik me kan vinden in je feedback zal ik er ook zeker wat mee doen. Ik ben vóór empowerment en tegen iemand de grond in boren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie besteed, kan RunAndreaRun.nl, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie die op RunAndreaRun.nl wordt gepubliceerd. De informatie op RunAndreaRun.nl wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. RunAndreaRun.nl staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. RunAndreaRun.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst vermeld op de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. RunAndreaRun.nl raadt de gebruiker van deze website aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. RunAndreaRun.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of acties en websites waarbij RunAndreaRun.nl is betrokken, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website en/of deze acties en websites te kunnen raadplegen. RunAndreaRun.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen. RunAndreaRun.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inbreuk op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. RunAndreaRun.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website. RunAndreaRun.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden. RunAndreaRun.nl maakt binnen de website regelmatig gebruik van links naar andere websites. RunAndreaRun.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker. RunAndreaRun.nl raadt aan, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die wordt bezocht aandachtig te lezen.

error: Content is protected !!